Przemysł

Oferujemy szeroką gamę środków smarnych producentów krajowych i zagranicznych wykorzystywanych w nowoczesnych urządzeniach i maszynach w każdej gałęzi przemysłu:

 • Orlen Oil
 • Shell
 • Lotos Oil
 • Cimcool

 

Dzięki bliskim relacjom z naszymi dostawcami oraz wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie doboru odpowiednich środków eksploatacyjnych każdemu klientowi.

 

Oferujemy:

 • oleje i ciecze hydrauliczne
 • oleje przekładniowe
 • oleje sprężarkowe
 • oleje maszynowe
 • oleje turbinowe
 • oleje do stacjonarnych silników gazowych
 • oleje emulgujące i nieemulgujące do obróbki metali
 • oleje do hartowania
 • oleje do form
 • smary

 

Informujemy, że decyzją Naczelnika Urzędu Celnego w Częstochowie, z dnia 29.05.2009  firma OLCHEM Ostrowski Tomasz z siedzibą w Częstochowie , ul. Bór 102 uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący .

Numer  podmiotu pośredniczącego – PL33300004509

Dzięki temu oferujemy naszym klientom sprzedaż olejów bez  podatku akcyzowego.

Warunkiem niezbędnym do dokonania zakupu wyrobów zwolnionych z podatku akcyzowego przez podmiot zużywający te wyroby na potrzeby własne jest::

Złożenie zgłoszenia rejestracyjnego właściwemu naczelnikowi Urzędu Skarbowego na druku AKC-R.

Prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych (pomagamy naszym klientom w podjęciu odpowiednich kroków w celu rejestracji oraz sposobu prowadzeniaodpowiedniej ewidencji)